9.9.11

SATU LÄHTEENOJA, MARI KESKI-KORSU ja työryhmä: Onni ja Kohtuus


Onni ja kohtuus
Installaatio: digitaalinen video, ääni, keinutuolit, räsymatot ja kaupunkikävelykartta
2011
Satu Lähteenoja, Mari Keski-Korsu ja Freja Bäckman (Onni ja kohtuus -työryhmä)

Happiness and degrowth
Installation: digital video, sound, rocking chairs, carpets and walking tour map
2011
Satu Lähteenoja, Mari Keski-Korsu and Freja Bäckman (Happiness and degrowth -group)

Ylioppilaat
Digitaalinen video 2011
Ohjaus ja äänitys: Miia Raivio (Onni ja kohtuus -työryhmä)
Kuvaus: Arttu Peltomaa

Ylioppilaat:
Mari Ylhäisi
Mirva Muranen
Sasu-Petteri Paija
Alex Kivikoski
Katri Blomqvist
Janika Takatalo
Graduates
Digital video
2011
Miia Raivio (Happiness and degrowth -group)


Onni ja kohtuus
Mikä tekee sinut elämässäsi onnelliseksi? Mitä tarkoittaa kohtuutalous eli degrowth? Voiko vähemmällä tulla toimeen? Miltä esimerkiksi Salon talous voi näyttää tulevaisuudessa? Mediataiteilija Mari Keski-Korsu ja kestävän kulutuksen tutkija Satu Lähteenoja kutsuivat ryhmän taiteilijoita ja tutkijoita pohtimaan näitä kysymyksiä Saloon kesällä 2011. Alkukesästä järjestettiin performatiivinen onnellisuustesti Salon torilla keinutuoleissa keinuen sekä haastateltiin useita ihmisiä. Lopputuloksena on installaatio kohtuudesta ja onnesta sekä kaupunkikävelykartta Salon paikallistalouteen – jo olemassa olevaan kohtuullisuuteen. Lisäksi esillä on dokumenttivideo, joka tallentaa vastavalmistuneiden ylioppilaiden tuntoja omasta ja Salon tulevaisuudesta.

Ekologiset rajat ovat tulleet talouskasvua ja kuluttamista vastaan; maailman luonnonvarat eivät riitä ja sosiaalinen eriarvoisuus kasvaa. Siksi onkin herätty puhumaan talouskasvun vaihtoehdoista. Kohtuutalouden ajatus on selkeässä yhteydessä luonnonvarojen käyttöön ja toimii taloudellisena mallina luonnonvarojen käytön vähentämiseen sekä ihmisten onnellisuuden lisäämiseen. Tiedettä ja taidetta yhdistävin keinoin pyritään nyt havainnoimaan, mitä tämä voisi tarkoittaa todellisuudessa eli ihmisen arkipäivässä.

Työryhmä
Mari Keski-Korsun (mkk) teokset käsittelevät usein kuviteltuja kansallisuuksia, turismia, esitettyjä identiteettejä ja ekososiaalisen rakennemuutosten syy-seuraussuhteita ihmisen arkipäivässä. Hän on keskittynyt verkko- ja videotaiteeseen, julkisiin interventioihin, livelähetyksiin verkossa sekä videomiksaukseen. Keski-Korsun töitä on ollut esillä Euroopassa sekä monissa muissa maissa ympäri maailman. Lisätietoja www.artsufartsu.net

Satu Lähteenoja on Muurlasta kotoisin oleva suunnittelumaantieteilijä ja tutkija, jota kiinnostaa erityisesti kestävien elämäntapojen edistäminen yksilötasolla, kaupungeissa, tutkimuksessa ja politiikassa. Hänen erikoisalaansa ovat kestävän kulutuksen indikaattorit sekä ihmisten osallistuminen tutkimukseen. Hän työstää näitä teemoja ajatushautomo Demos Helsingissä, konsulttina D-matissa sekä vapaaehtoisena Suomen luonnonsuojeluliitossa.

Työryhmään kuuluvat lisäksi:
Taiteentyöntekijä Freja Bäckman
Tutkija ja tuottaja Paavo Järvensivu
Tulevaisuustutkija Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki
Dokumentaristi Miia Raivio
Tutkija Helmi Risku, MTT

Kiitokset
Taiteen Keskustoimikunta,
Juha Punta, Miina Laukkanen, Salon kulttuuriasiain yksikkö ja Nokia / Rami Savila.
Kiitokset kaikille salolaisille torilla!Degrowth.fi blogissa: Kohtuutaloutta Salossa


Happiness and degrowth
What makes you happy in your life? What does degrowth or downshifting mean? How could the economy of a town like Salo look like in the future? Can we live with less material? Media artist Mari Keski-Korsu and sustainable consumption researcher Satu Lähteenoja invited a group of artists and researchers to explore these questions in Salo during summer 2011. This lead to a performative happiness testing with rocking chairs in the Salo market place as well as many interviews. The end result is a video and sound installation in the Salo Art Museum that includes a map to Salo's local economy – an existing sufficient lifestyle. There is also a video documentary describing how the graduated secondary school graduates feel about theirs and Salo's future.

Ecological boundaries are against economical growth and consumerism. The natural resources of the earth are running out and social inequality is increasing. Degrowth is clearly linked to natural resources: it is an economical model to save them and to make people happier. The group wants to bring this still rather abstract idea to people's everyday life.

Work group
Mari Keski-Korsu (mkk) explores nations as imaginary communities, tourism, presented identities and causalities of eco-social and structural changes in people's everyday life. She is concentrated on net and video art, public interventions, net streaming and live visual mixing. Her works has been shown in Europe and in several other countries around the world. More at www.artsufartsu.net

Satu Lähteenoja is a geographer and researcher born in Muurla. She is interested in sustainable lifestyles in cities, research and politics. She is specialised in indicators of sustainable consumption and how people can be part of the research. She is working in a think tank Demos Helsinki, as a consultant in D-mat and volunteering in The Finnish Association for Nature Conservation (FANC).


The group:
Art worker Freja Bäckman
Researcher and producer Paavo Järvensivu
Researcher of futures studies Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki
Film-maker Miia Raivio
Researcher Helmi Risku, MTT

Thank you!
Art Council of Finland
Juha Punta, Miina Laukkanen, Salo Unit for Cultural Services and Nokia / Rami Savila
Thank you to all the Salo people at the market place.No comments:

Post a Comment